komunalni program k900trosilci-mineralnih-gnojilmesalci-gnojevkecevni sistemi

Družbena in okoljska odgovornost

Družbena  odgovornost


Osnovni cilji družbe zapisani v Statutu Creine d.d. posredno opredeljujejo tudi družbeno in okoljsko odgovornost družbe, ki se odraža tako v odnosu do dobaviteljev, kupcev, delavcev, lastnikov, kot v odnosu do širše družbe in okolja.

Družbeno odgovornost, skrb za blaginjo zaposlenih, širšega okolja in prihodnjih rodov, podjetje izkazuje z delom in razvojem, ki v največji možni meri skrbi za zadovoljstvo kupcev, poravnavo obveznosti do dobaviteljev, odnosom do zaposlenih, ki vključuje njihov materialni položaj, zadovoljstvo na delovnem mestu, njihov osebni in strokovni razvoj. Družbeno odgovorno se podjetje obnaša tudi do države in državnih organov s spoštovanjem predpisov. Podjetje je član GZS in aktivno sodeluje v Združenju kovinske industrije.  Nenazadnje na družbeno odgovornost kažejo tudi sredstva, ki jih podjetje nameni za kulturo in šport.

 

Okoljska odgovornost

 

Okoljsko odgovornost družba izkazuje s preprečevanjem onesnaževanja in izpolnjevanjem okoljskih predpisov. Z investicijami v izboljšava tehnološkega procesa (lakiranje) in zamenjavo materijalov in energentov, je družba zmanjšala onesnaževanje okolja. Končni cilj je ekološka proizvodnja brez onesnaževanja okolja.

 

V Creini razvijamo okolju prijazne rešitve

 

Večina proizvodov Creine tako na področju kmetijske mehanizacije, kot na področju programa peči je neposredno ali posredno vključena v ohranjanje narave.


creina-logo1

Cisterne so proizvod, s katerim živinorejec rešuje problem gnojnice in gnojevke. Zrela gnojevka v pravilnem času in količini ne obremenjuje okolja. Razvili smo tudi sisteme, ki omogočajo polivanje gnojevke v vrste in deponiranje v zemljo, s čimer se še zmanjša uhajanje dušika in smradu v ozračje.

lokaterm-logo

For warm and cosy home.

Uporaba lesne biomase za kurjenje direktno vpliva na zmanjšanje porabe fosilnih goriv pri ogrevanjeu in s tem na zmanjšanje vseh učinkov, ki jih s seboj prinaša pretirana uporaba kurilnega olja, zemeljskega plina, premoga in drugih fosilnih goriv.

Peči Lokaterm so tehnološko tako dovršene, da presegajo EU standarde na področju izkoristka in prašnih delcev. S tem se varuje okolje in povečuje ekonomičnost ogrevanja z drvmi.

dvoosna10000dognojevalec

FaLang translation system by Faboba

Prodaja mehanizacije

  • Tel: 04 20 13 373
  • Mobi: 051 360 097
  • Fax: 04 20 13 363

Delovni čas
Pon-Pet 7:00-15:00

Prodaja rezervnih delov

  • Mobi: 051 360 099
  • Tel: 04 20 13 350
  • Fax: 04 20 13 353

Delovni čas
Pon-Pet 8:00-19:00
Sob 8:00-12:00

Storitve

  • Tel: 04 20 13 380
  • Mobi: 051 360 081
  • Mobi: 041 921 656

Delovni čas
Pon-Pet 7:00-15:00